Regnvandstoilet

Regnvandstoilet

Hvorfor bruge rent vand til at skylle noget snavset ud?

Miljøvenlig regnvandstoilet W-Modan skåner grundvandsreserverne.

Med et regnvandstoilet har vi skabt et nyt system, og integreret det i et almindeligt toilet, uden at toilettet er forandret i udseende eller funktion.

På væggen ved toiletpapiret er der placeret en lille el-boks med et symbol på lille eller stort skyl. Boksen har en lille lysdiode der lyser grønt, - hvis systemet er aktivt.

Ønskes der en skylning, trykkes der på boksens symbol herfor, og den grønne lysdiode blinker. Det markerer at en pumpe sender regnvand frem til skylningen, som er af samme styrke og varighed som toilettes normale skylning.

Hvis der af den ene eller anden grund, ikke kommer vand frem til skylningen - hvis der mangler enten vand eller el - så bruges det oprindelige toilet blot helt normalt med grundvand.

Rent og snavset vand kan ikke komme i nærheden af hinanden i vort system. Cisternen indeholder stadig det rene vand, fuldstændigt som tidligere, og er klar til at skylle toilettet.

Regnvandstoilet
Dette toilet skyller med regnvand i stedet for rent drikkevand

W–Modan er et gennemprøvet system, meget simpelt og logisk opbygget, - faktisk lige så simpelt som et standard toilet som vi alle kender, - forskellen er en pumpe, og nogle få komponenter, der ikke kræver et væld af elektronik.

W–Modans fremtid kendes ikke, selv om produktet er færdig-udviklet og klar til at blive patenteret og efterfølgende sat i produktion.

Vi må afvente den politiske stillingtagen til, - at der fortsat skal inddrives skatter og afgifter på vores fælles vandresourser, hvad enten vandet skal skylle noget snavset ned i kloakken, eller at vi hygiejnisk drikker det med velbehag.

Hvis man forstår betydningen af rent grundvand, har produktet en stor fremtid, men afgørelsen / muligheden ligger hos politikerne.

I andre dele af verden kunne hygiejnen hæves betydeligt, hvis man benyttede det forhåndenværende vand til toiletskyl Igennem W-Modan.