Afvejning

Afvejning af materialer

Afvejning

Afvejning af materialet er noget af det sidste der sker i produktionslinien.

Når granulatoren har findelt produktet, og det er blevet transporteret frem til brugsstedet, skal det afvejes i passende mængder.

Til det formål har Modan ApS udviklet en afvejningsmaskine, som kan indgå i produktionslinien.

Materialet afvejes efter vægt, i den mængde, der er indprogrammeret i styringen.

Digital StillCamera
Digital StillCamera